Hjuloppheng

Cars AS tilbyr alt fra sevice og reparasjoner på standard for og bakstilling, til spesialløsninger for bedre handling av klassiske sports og muskelbiler. Vi samarbeider med seriøse aktører som blant andre Chassis Engineering, Heidt’s og Jim Meyer Racing Products. I de senere årene har vi også benyttet Jaguar teknologi i for og bakaksler, med stor suksess!

Her er det bare fantasien (og lovverket) som setter grenser!

I nært samarbeid med Statens Vegvesen, med tanke på godkjenning og registrering av restaurerings og veteranprosjekter, bygger vi moderne, lett-handlede hjuloppheng, som imøtekommer alle behov.

Tilbake