EU-Kontroll

EU-kontroll skal foretas annethvert år på personbiler. Bileier får ikke lenger påminnelse om dette i posten, men er selv ansvarlig for å følge med på tidsfrister for eu kontroll. Kontrollen kan utføres innen utgangen av aktuelle måned (som styres av siste siffer i bilens registreringsnummer. 1=januar, 2=februar, osv) eller i løpet av de fire forutgående månedene. Bileier vil få melding fra SSV (Statens Vegvesen) dersom kontrollen blir glemt.

Følg med din bil på www.vegvesen.no under Kjøretøy (bruk reg.nr).

Cars AS viser her den kontrollseddelen som verkstedet skal fylle ut under hver enkelt kontroll. Seddelen viser at kontrollen består av mange flere punkter enn det «folk flest» er klar over. Det har tilkommet mange nye punkter de siste årene, slik at vi nå svarer «inntil to timer» (i stedet for tidligere «ca en time»), på spørsmål om kontrollens varighet.

Kontakt Oss
Tilbake